Formularz sporządzono w celu zakwalifikowania osoby/osób chętnych do zaciągnięcia bezpiecznego kredytu 2%. Dane posłużą do analizy wstępnej przez specjalistę kredytowego w ramach współpracy z Investment Partners S.A.