Bogacenie się w praktyce

Każdy inaczej rozumie pojęcie bogacenia się. Bogacić możemy się mentalnie, edukacyjnie czy finansowo. Musimy liczyć się jednak z tym, że będzie to proces długotrwały, który w przyszłości zaowocuje zwiększeniem efektywności życiowej.

Finansowe bogacenie się, na którym dziś się skupimy, ma w efekcie zwiększyć nam najcenniejsze aktywo, jakim jest czas.

Co miesiąc spędzamy w pracy kilkadziesiąt godzin. Często do przepisowych 8 godzin musimy doliczyć nadgodziny, dojazdy czy pracę w domu. Wielokrotnie jednak system pracy uniemożliwia nam realizację celów z dnia na dzień. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ze spokojem informujemy szefa, że bierzemy urlop bezpłatny lub, że przechodzimy na pół etatu. Nasze dochody oczywiście się zmniejszają. Jednak proces bogacenia się, który rozpoczęliśmy kilka lat wcześniej, doprowadził do sytuacji, w której środki, które, zbudowaliśmy generują nam miesięcznie dodatkowy dochód. Znajdujemy się w nowej rzeczywistości, gdzie mamy więcej czasu dla naszych bliskich czy korzystanie z życia – ponieważ pracujemy mniej, a równocześnie nasz poziom dochodu jest na takim samym poziomie, co wcześniej. Czy nie jest to sytuacja, w której chciałby znaleźć się każdy z nas?

Prawdę powiedziawszy, każdy może. Warunkiem jest świadome podejście do swoich finansów. Podstawą i pierwszym krokiem – efektywna praca z budżetem.

W zależności od tego, jak wygląda sytuacja danego człowieka, bogacenie się przybiera różne formy. U osoby, która żyje od przysłowiowego “10-tego do 10-tego” proces ten rozpoczyna się od przejęcia kontroli nad wydatkami. Celem jest ograniczanie niepotrzebnych kosztów i stopniowe budowanie nadwyżek.

Osoba, u której “coś” zostaje, pracuje już powoli z tymi pieniędzmi, ucząc się, jak efektywnie je gromadzić.

Ostatnią grupą są osoby, które kapitał już posiadają. Tutaj celem jest takie zarządzanie środkami, aby zaczęły zarabiać i generować nam czas.

Nieważne jednak, w której grupie jesteś. Ważne, abyś podjął decyzję. Chcesz się bogacić, czy chcesz pozostać w miejscu, w którym jesteś? Odpowiedź należy do Ciebie.

Dawid Kozioł