Planowanie finansowe jako dziedzina finansów osobistych

Planowanie finansowe jako dziedzina finansów osobistych jest stosunkowo nowe. W szczególności, jeżeli weźmiemy pod uwagę obszar naszego kraju. Zajmuje się ono procesami związanymi ze zbieraniem, dzieleniem i wydawaniem pieniędzy przez gospodarstwo domowe jako całość lub poszczególnych uczestników gospodarstwa domowego. Równocześnie, zarządzanie finansami osobistymi jest procesem planowania wydatków konsumenckich, inwestycji i pozyskiwania funduszy w celu usprawnienia sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (lub osoby) i powinno być nawykiem.

Certified Financial Planner Board of Standards w Stanach Zjednoczonych definiuje planowanie finansowe jako proces określania, jak najlepiej osiągnąć cele życiowe poprzez właściwe zarządzanie finansami.

Decyzje w kontekście planowania finansów osobistych mogą posiadać horyzont długoterminowy – jak inwestycje, zabezpieczenie kapitału lub krótkoterminowy, np. finansowanie krótkoterminowe. W zależności od celów finansowych tworzy się indywidualny plan finansowy, który zawiera działania, jakie należy podjąć.

Głównym celem gospodarstwa domowego jest zaspokojenie potrzeb domowników, a także potrzeb gospodarstwa jako całość, na jak najwyższym poziomie. Właściwe zarządzanie finansami osobistymi umożliwia realizację tych celów.

Cele finansowe powinny być realistyczne, precyzyjnie określone i umieszczone w czasie. Powinny również obejmować szeroki zakres – od kontrolowania bieżących wydatków, kumulowania oszczędności, po bycie niezależnym finansowo.

Powstanie nowej dziedziny finansów osobistych wiąże się z pojawieniem się nowych instrumentów pojęciowych, takich jak dochód do dyspozycji, dochód pasywny, bilans osobisty (aktywa i pasywa), osobiste przepływy pieniężne (budżet osobisty), osobisty plan finansowy. Przyczyną zmian zachodzących w systemie finansowym w gospodarstwach domowych jest m.in. coraz powszechniejsze stosowanie innowacyjnych narzędzi finansowych oraz wzrost świadomości w zarządzaniu finansami osobistymi. Aktualnie intensyfikacja znaczenia planowania finansowego w naszym kraju wynika z zachodzących zmian ekonomiczno-gospodarczych, które mają bezpośredni wpływ na budżety gospodarstw domowych.

Konrad Duszyński