Podejmowanie świadomych wyborów finansowych zwiększa prawdopodobieństwo, że jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów.

Dopasowanie

Kluczem do udanej przyszłości finansowej, podobnie jak w przypadku wielu rzeczy w życiu, jest planowanie. Inaczej mówiąc, dopasowanie Twoich potrzeb, wartości i celów do Twoich możliwości finansowych.

Efekt

Nie przez przypadek efektem naszej pracy jest precyzyjny plan finansowy oparty na modelowaniu przepływów pieniężnych oraz wskazaniu działań, jakie należy podjąć, aby realizacja Twoich celów krótkoterminowych i długoterminowych przebiegła jak najbardziej efektywnie.

Podejmowanie świadomych wyborów finansowych zwiększa prawdopodobieństwo, że jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów.

Odpowiednio skonstruowany plan ma za zadanie służyć Ci jako wskazówka na przyszłość i pomóc w kontroli zarobków, wydatków i oszczędności. Może być również motywacją do podjęcia nowych kierunków bez obawy o przyszłość Twoją, czy Twojej rodziny.

 • 01

  Monitorowanie przychodów i wydatków

 • 02

  Zabezpieczenie przed utratą dochodów

 • 03

  Inwestowanie wolnych środków

 • 04

  Monitorowanie zobowiązań i majątku

 • Analiza

  Ma na celu zebranie informacji o Twojej sytuacji finansowej. Planer analizuje przepływy pieniężne, aktywa, aktualne zabezpieczenie, inwestycje oraz zobowiązania. Wspólnie z Tobą określa również cele prywatne i finansowe wraz z terminem ich realizacji.

 • Doradztwo

  Spotkanie, na którym zostanie Ci przedstawiony indywidualny plan finansowy, stworzony na podstawie informacji, które przekazałeś w trakcie analizy. Planer wskaże, jakie działania należy podjąć, aby zrealizować cele, które wyznaczyliście. Wyjaśni, w jaki sposób je wdrożyć oraz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości. Wszystko po to, abyś mógł podjąć świadomą decyzję.

 • Serwis

  Planer będzie monitorował Twoje postępy we wdrażaniu planu finansowego w trakcie okresowych spotkań serwisowych. Stała weryfikacja działań ma na celu przyjrzenie się wprowadzonym zaleceniom i dostosowanie ich do bieżącej sytuacji, zgodnie ze zmianami zachodzącymi w Twoim życiu.

 • 01

  Zarządzanie budżetem

  Monitorowanie przychodów i wydatków w celu zaplanowania efektywnej realizacji celów krótko- i długoterminowych.

 • 02

  Bezpieczeństwo

  Zabezpieczenie przed okresową lub trwałą utratą dochodów oraz zadbanie o bezpieczeństwo Twojego majątku.

 • 03

  Lokowanie wolnych środków

  Świadome i przemyślane lokowanie wolnych środków w celu ich pomnażania lub ochrony przed utratą wartości.

 • 04

  Kontrola majątku i zobowiązań

  Okresowe monitorowanie wielkości swojego majątku oraz zobowiązań w celu weryfikacji realizacji wdrożonego planu finansowego.

Porozmawiajmy o Twoich Finansach

Umów się na bezpłatną konsultację z planerem finansowym, który poprzez system analizy i doradztwa, będzie wsparciem w:

 • Planowaniu budżetu domowego oraz podziale bilansu
 • Zabezpieczeniu zdrowotnym wraz z audytem umów
 • Zabezpieczeniu majątku
 • Planowaniu obsługi zobowiązań
 • Budowaniu i dywersyfikacji rezerwy finansowej
 • Efektywnym zwiększaniu majątku