Spadek standardu życia – przesądzony!

Czy względna stabilizacja, która panowała przez jakiś czas w Polsce, odchodzi w niepamięć? Minione dwa lata oraz wiele wydarzeń ekonomicznych i społecznych na to właśnie wskazują. Nadchodzi inny, gorszy okres. Sytuacji nie polepsza szybująca w górę inflacja, wzrastające stopy procentowe czy wprowadzony Nowy Ład. Nasuwa się pytanie: czy nasz budżet domowy temu sprosta?

Niezależnie od tego, czy żyjemy w gorszych, czy lepszych czasach, dbanie o utrzymanie standardu życia jest zawsze istotne. Ostatnie lata w Polsce można nazwać latami wzrostu gospodarczego, dzięki którym wielu ludzi w naturalny sposób się wzbogaciło. Niestety okres ten dobiegł końca. Nadchodzi inny, trudniejszy. Wszyscy, którzy przygotowali się na taką okoliczność, przetrwają go spokojniej. Ci, którzy ignorowali do tej pory kwestie budowania świadomości finansowej, będą musieli zmierzyć się z większymi bądź mniejszymi problemami.

O standardzie życia decydują w dużym stopniu finansowe możliwości zaspokojenia naszych potrzeb. Dbając o własny komfort, powinniśmy analizować czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą wpłynąć na naszą sytuację. Dziś z dnia na dzień obserwujemy zachodzące zmiany: wzrost cen (inflacja), podwyższenie opodatkowania (Nowy Ład), czy wzrost rat kredytowych. Osoby, które do tej pory żyły ponad stan powinny natychmiast przeanalizować swoją sytuację, aby uniknąć sytuacji, które mogą mieć katastrofalny wpływ na ich życie. W obecnym czasie nie możemy pozostawać obojętni na kwestie naszych finansów.

Inflacja spowodowała, że nasze wynagrodzenia są mniej warte, a nasze oszczędności mają mniejszą siłę nabywczą. Zwiększanie się oprocentowania kredytów powoduje wzrost rat kredytowych. Zmiany w przepisach podatkowych z kolei zwiększyły obciążenia fiskalne, którymi jesteśmy obarczeni.

Większość grup społecznych doświadczyła lub w niedługim czasie doświadczy spadku standardu życia.

Potrzeba budowania świadomości finansowej jeszcze nigdy nie była tak konieczna. Zauważa się korzyści płynące z planowania i analizowania swoich finansów, z posiadania rezerwy finansowej. Bezpieczeństwo nabiera nowego znaczenia, gdyż nie mówimy już tylko o bezpieczeństwie kapitału, ale o bezpieczeństwie przyszłości.

Tylko działania związane z poszerzaniem świadomości finansowej mogą pomóc w efektywnej realizacji naszych długofalowych celów.

Dawid Kozioł